ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Print site pages

Pages created with Website Builder do not print correctly — or at all — using Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, and Apple Safari web browsers.

On Windows, Internet Explorer cuts off the right-side of pages. On both platforms, Firefox also cuts off the right-side of pages, while Chrome baulks and displays a "Print preview failed" error. On Macs, Safari prints blank pages.

Use this work-around:

 1. Browse to the web page created with Website Builder.
 2. Copy its web address from the location bar.
  Copy web address of page that won't print
 3. Open a second tab or window in your browser and go to: http://www.printfriendly.com.
 4. Paste the Website Builder page's address into the blank printfriendly field and click print preview.
  Paste in the address and click print preview
 5. When the preview of the page appears, click the Print button (or click PDF to save it for later use).
  On the preview page, click Print.

  Note: The printed page's layout may not mirror the website page, but will include all its text and photos.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ