ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Promote my Premium Online Store on social media

Promote your store's special offers and new products on social media, including Facebook, Twitter and Instagram. Your customers can follow your brand, leave reviews, and share their favorite products with friends.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your Premium Online Store.
 3. From your Dashboard, go to Promote and select Promote.
 4. Click Turn On next to your choices:
  • Like and Share Buttons: Customers can like, share or email your products to friends.
  • Social Follow Buttons: Customers can follow your social media accounts to stay informed about your latest news and promotions.
  • Product Reviews: Customers can leave reviews and spread the word about how much they love your products.
  • Email Signups: Collect customers' emails so you can send marketing messages letting them know about new products and great deals.

  Note: Some choices can't be turned on until your store is published.

 5. Complete any desired fields and click Save.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ