ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Promoting your products with social media

Online Store helps you promote your products on Facebook and other social media sites.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. From the Promote tab, click Promote.
  3. Click Turn On next to the features you want to set up.
  4. Click Save and click View Store to see what you've published.

Note: Some features cannot be turned on until your store is published.

Sell on Facebook

When you connect your Online Store to Facebook, you can create a Facebook business page to display your products.

Share Social Media Buttons

Social share buttons enable your customers to share your products with friends on their social networks.

Follow Social Media Buttons

By adding social media buttons to your site, customers can easily follow you on Facebook®, Twitter®, Pinterest®, Tumblr®, and Instagram®. That way customers will see your store offers, updates, and promotions.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ