ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Protect your server against Shellshock

You need to update your Linux server's installation of bash immediately to protect it from Shellshock, which was discovered on Sept. 24, 2014.

Note: You only need to perform this update if you have a VPS or dedicated server. Customers with shared hosting accounts do not need to do anything.

Let GoDaddy update bash for me

For $79, GoDaddy will update bash for you. To buy this service, give us a call at 480-463-8824.

Update bash myself

The steps to update bash on your server depends on both your operating system, and whether you are using the old Hosting Control Panel interface or the new Gateway interface (more info).

Hosting Control Panel

Operating System Version
Ubuntu Ubuntu 8
Ubuntu 10
Fedora Fedora 19 or older
CentOS CentOS 4
CentOS 5 and 6
Red Hat All versions
All other OSes Unsupported Linux distributions (Shellshock)

Gateway

Operating System Version
Ubuntu Ubuntu 14
Fedora and CentOS All Fedora and CentOS

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ