ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Protecting galleries with a password

You can password protect Photo Album galleries so that visitors can only view them if they have the password.

Note: If you use the same password for multiple galleries, visitors will be able to access all galleries that use that password.

You can also make your photo galleries private so that they;re only accessible to you, and visitors won't be able to see them on your website. For more information about making a photo gallery private, see Making Photo Galleries Private.

To Password Protect a Photo Gallery

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click the name of the gallery you want to password protect.
  5. Click the Edit hyperlink for the gallery you want to edit, where the gallery name is the name of the gallery you selected. The hyperlink is located next to the Thumbnails tab.
  6. From the Privacy settings area, select Password protected.
  7. In the Enter Password field, enter the password.
  8. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ