ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Proving ownership of private domains

If your domain is set as private, you may have to prove ownership of it to a third party such as a bank or other institution. You will need to provide proof of your registrant information.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Next to the domain you want to use, click Manage.
  5. On the Domain Settings page, under Contact Information, take a screenshot of your personal (or Registrant) information to send to the 3rd party asking for verification of your domain.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ