ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Publishing Content Before Modifying Your DNS

Preview DNS lets you test your website prior to launch to ensure it displays and behaves properly on our hosting servers before modifying your domain's DNS record. This is beneficial when you are setting up a website for a domain that is currently active, either in your account or with another hosting provider.

Before your DNS settings are modified to point to our hosting servers, you must upload content using your hosting account IP address and not your domain name. You can find the IP address of your hosting account in the Hosting Control Panel's summary page. Once your domain's DNS settings have been modified, you should upload content using your domain name, as your account's IP address may change.

For additional information, see:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ