ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Publishing pages

It only takes a few clicks in Website Builder v6 to publish your website and to have it appear on the web. Before you publish, however, you'll want to preview how the website will look online.

To preview your website

 1. Log in to your GoDaddy account and open Website Builder v6. (Need help opening your product?)
 2. Next to the account you want to use, click Manage.
 3. Click Preview.
 4. In the preview window, review your website's content.
 5. To make changes, go to the Website Builder home page, and then click Design Your Pages. For more information, see Designing Pages.

To publish your website

 1. Log in to your GoDaddy account and open Website Builder v6. (Need help opening your product?)
 2. Next to the account you want to use, click Manage.
 3. Click Publish Site.
 4. To create a backup of your website, select Back up website prior to publishing.
 5. To publish your entire website, click Publish All. If it's your first time publishing, this is your only option.
 6. To publish only the pages you updated, click Publish Updates.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ