ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ดึงเว็บไซต์จริงของฉันเข้าสู่เว็บไซต์ทดสอบ


ขั้นตอนที่ 2 ในชุด เริ่มใช้เว็บไซต์ทดสอบ

เมื่อคุณดึงเว็บไซต์จริงเข้าสู่เว็บไซต์ทดสอบ จะมีการคัดลอกเว็บไซต์ที่ทำงานอยู่ของคุณพร้อมปลั๊กอิน ธีม และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ทดสอบ ทีนี้คุณก็สามารถแก้ไขเว็บไซต์ทดสอบได้เท่าที่ต้องการโดยที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ส่งผลต่อเว็บไซต์จริงของคุณ

หมายเหตุ: รหัสหรือทรัพย์สินใดๆ ที่กำหนดเองและไม่ได้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ /wp-content จะไม่ถูกย้ายเข้าและออกจากเว็บไซต์ทดสอบ

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. ในหน้า ผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก WordPress ภายใต้การจัดการ ให้เลือก จัดการทั้งหมด
  3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการดึงไปยังเว็บไซต์ทดสอบ ให้เลือกการตั้งค่าจากเมนู ไอคอนเมนู
    เลือกการตั้งค่า
  4. ในส่วน เว็บไซต์ทดสอบ ให้เลือก การดำเนินการ แล้วเลือก ซิงค์ไซต์
  5. เลือก ดึงเว็บไซต์จริงไปยังเว็บไซต์ทดสอบ

    หมายเหตุ: เลือก เขียนทับเนื้อหา ถ้าคุณซิงค์เว็บไซต์เป็นครั้งแรกหรือถ้าคุณแน่ใจว่าต้องการเขียนทับฐานข้อมูลของเว็บไซต์ทดสอบ ถ้าคุณไม่เลือก เขียนทับเนื้อหา จะมีแต่ไฟล์เท่านั้นที่ถูกดึงไปยังเว็บไซต์ทดสอบ

  6. เลือก ซิงค์

การซิงค์เว็บไซต์ทดสอบจากเว็บไซต์จริงอาจใช้เวลาหลายนาที ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของเว็บไซต์

ในขั้นตอนถัดไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงเว็บไซต์ทดสอบ