ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Pull your production site to the staging site

When you pull your Managed WordPress site to the staging site, this creates a copy of your site. You can then edit this copy as much as you want without those changes affecting your main site.

Note: Any custom code or assets that are not stored in the /wp-content folder will not be moved to and from staging.

If you haven't done so yet, create the staging site before you begin.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. For the website you want to use, click the three-dot icon and select Staging.
  select staging
 4. Click Sync Options.
 5. Select Pull production to staging.
 6. If you want to copy your production site exactly as it is, select Overwrite content. If you made recent changes to your staging site, selecting this will overwrite those changes.
  Warning: The sync process will only overwrite files by default. If you pull with Overwrite content selected, the database will also be overwritten. Make sure that the content you have in the production site is what you want on the test site before you pull the changes to staging.
 7. Click Sync.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ