ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Purchasing a GoDaddy Auctions Membership

Full access to GoDaddy Auctions® is membership-based. To become a member, you must purchase a membership for a low annual fee.

If you already have a GoDaddy account, you can log in to GoDaddy Auctions with the same user name and password. You do not need to create a separate account. If you don't have a GoDaddy account, you must create a new account when you purchase the membership.

  1. Go to GoDaddy Auctions.
  2. Click Join Now.
  3. In the Become a member today! section, select the number of years you want to purchase a membership for, and then click Add to Cart.
  4. If you're already a GoDaddy customer, log in to your GoDaddy account when prompted. Otherwise, set up a new account by following the instructions on the screen.
  5. Proceed through the checkout screens to complete your purchase.