ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Purchasing Domain Broker Service

If someone else already registered the domain name you want, one of our Domain Broker Service agents can attempt to acquire it for you. We cannot, however, guarantee acquisition of the domain name.

When you purchase our professional Domain Broker Service, you will work with a personal Domain Buy Agent to try to acquire the domain name.

We'll contact you by email to remind you to establish a negotiation range for the domain name. Your agent cannot begin the process of contacting the domain owner until you have set your opening and maximum offer amount.

The Domain Buy Agent gives their best effort to contact the current domain name registrant over the 30-day term of the Domain Broker Service contract.

The agent also researches the viability of acquiring the domain name, including:

 • Checking the domain name's current registration.
  • Is the registration public or private?
  • Who is the current registrant?
  • Is registrant information current?
  • Has the domain name expired?
  • Is it currently in redemption?
 • Checking if the domain name is currently listed for sale by the registrant.
 • Checking if the domain name is listed for sale through an aftermarket service.

Note: We cannot directly contact the registrant of privately registered domain names. Our Domain Buy Agents follow the standard procedure of asking the proxy company, which provides the domain name's privacy service, to contact the registrant.

If the current domain name registrant is interested in selling it, the Domain Buy Agent negotiates the lowest possible selling price, up to the maximum limit you set. Offers are valid for 10 business days. You cannot cancel the offer during this negotiation period unless you are considering a counter offer by the seller.

If a sale is unsuccessful or the owner of domain name is unreachable, the Domain Buy Agent notifies you. At that time, you can choose to purchase a backorder for the domain name.

To Purchase Domain Broker Service

 1. Search for the domain name you are interested in. If the domain name is unavailable and currently registered by someone else, click Here's what you do.
 2. In the Domain Broker Service window that appears, click Select and Continue, and follow the path through to checkout.
 3. The sale might take a few minutes to process. As we contact the current owner and try to acquire the domain name for you, you can check the status in the Domain Manager.

  Note: Once you receive your confirmation email, make sure to follow the included links to set your minimum and maximum bids on the domain.

  More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ