ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ส่งเว็บไซต์ทดสอบของฉันเข้าสู่เว็บไซต์จริง


ขั้นตอนที่ 5 ในชุด เริ่มใช้เว็บไซต์ทดสอบ

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ทดสอบแล้ว คุณก็สามารถส่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปยังเว็บไซต์จริงที่ทำงานอยู่ได้

คำเตือน: กระบวนการซิงค์จะเขียนทับไฟล์ของคุณเท่านั้นตามค่าเริ่มต้น หากคุณกาช่อง เขียนทับเนื้อหา ฐานข้อมูลจะถูกเขียนทับด้วย ขอให้แน่ใจว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ทดสอบคือสิ่งที่ต้องการให้ปรากฏในเว็บไซต์ที่ทำงานอยู่ ก่อนจะส่งการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์จริง เว็บไซต์ WooCommerce: สร้างความคุ้นเคยกับขั้นตอนการอัพเดต WooCommerce ก่อนที่จะส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์จริงของคุณ

หมายเหตุ: รหัสหรือทรัพย์สินใดๆ ที่กำหนดเองและไม่ได้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ /wp-content จะไม่ถูกย้ายเข้าและออกจากเว็บไซต์ทดสอบ

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. ในหน้า ผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก WordPress ภายใต้การจัดการ ให้เลือก จัดการทั้งหมด
  3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการส่งการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ทดสอบไปเผยแพร่ ให้เลือก การตั้งค่า จากเมนู ไอคอนเมนู
    เลือกการตั้งค่า
  4. ภายใต้ เว็บไซต์ทดสอบ ให้เลือกเมนู การดำเนินการ แล้วเลือก ซิงค์ไซต์
  5. เลือก ส่งเว็บไซต์ทดสอบไปยังเว็บไซต์จริง เลือก เขียนทับเนื้อหา เมื่อคุณต้องการเขียนทับฐานข้อมูลและไฟล์ในเว็บไซต์จริงเท่านั้น
  6. เลือก ซิงค์

การซิงค์เว็บไซต์จริงจากเว็บไซต์ทดสอบอาจใช้เวลาหลายนาที ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของเว็บไซต์ ในขั้นตอนถัดไป คุณจะล้างข้อมูลในบัญชีโฮสติ้ง WordPress ภายใต้การจัดการของคุณด้วยการลบเว็บไซต์ทดสอบออก