ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Push your staging site to the production site

After you work on changes in your Managed WordPress staging site, you can push all the changes you made to your live site.

Note: Staging sites are available if you have a Deluxe, Ultimate, Developer, or Pro Managed WordPress account. If you have a Basic account, you need to upgrade your account to use a staging site.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Managed WordPress Websites, click Manage All.
 3. For the website you want to use, click the three-dot icon and select Staging.
  select staging
 4. Click Sync Options.
 5. For Pro Managed WordPress accounts (available only in U.S.A. and Canada), select Copy staging to production, and then select one of these options:
  Choose this option... ...to do this:
  Theme and plugin files Overwrite only the live theme and plugins, and any additional code (for example, CSS or JavaScript) on the live website. Does not overwrite uploads, posts, pages, and plug-in configurations on the live website.
  All files and database Overwrite all files (plugins, themes, media) and the site database (posts, pages, comments).

  For Deluxe, Ultimate, and Developer accounts, select Push staging to production, and then select Overwrite content to push all your changes (for example, new posts, comments, or pages) to your live website.

  Warning: The sync process will only overwrite files by default. If you push with Overwrite content selected, the database will also be overwritten. Make sure that the content you have in the staging site is what you want on the live site before you push the changes to production.
 6. For Pro accounts, click Sync Now.

  For Deluxe, Ultimate, and Developer accounts, click Sync.

Note: Any custom code or assets that are not stored in the /wp-content folder will not be moved to and from staging.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ