ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Quick Shopping Cart Walkthroughs

Like any facet of a successful business, an online presence requires work. Even with the right tools, the tasks can seem daunting if you're not sure where to start. We created this series of walkthroughs to let you hit the ground running with Quick Shopping Cart®.

The articles linked below will will walk you through designing your storefront, creating and managing your catalog of products, and configuring the details for processing orders.

To streamline your Quick Shopping Cart setup, we recommend gathering the information on this checklist.

Once you have the information prepared, we recommend designing your storefront first, but you can proceed in any order you want.

There are three steps you need to complete the walkthrough. The amount of time varies depending on the number of products in your store, but the walkthrough takes an average of three hours to complete.

Step One: Designing Your Storefront

Step Two: Setting Up a Product

Step Three: Configuring Order Processing


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ