ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Re-arranging galleries

You can move all photos or videos from one gallery in your Photo Album to another gallery, or you can select the media you want to move and specify the gallery you want to move them to.

To Move All Media from One Gallery to Another

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Edit Galleries.
 5. Select the gallery or galleries you want to move media from.
 6. From the Apply this action list, select Move Media.
 7. Click Go.
 8. From the Move Media to list, select the gallery to which you want to move the media to.
 9. Click Move Media.

To Select and Move Media Between Galleries

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click View Galleries.
 5. Click the gallery that contains the media you want to move.
 6. Click Manage.
 7. Select the photos or videos.
 8. From the Apply this action list, select Move Items.
 9. Click Go.
 10. From the Move selected items to list, select the gallery where you want to add the media.
 11. Click Move Items.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ