ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Rebooting a Server in Your Elastic Data Center (Beta)

This Help article is intended for Elastic Data Center™ Beta users. The Beta period is for evaluation purposes only. You should not use this product to manage production (live) websites.

With a few clicks, you can reboot a server in your Elastic Data Center (Beta).

You can also use Secure Shell (SSH) to issue a reboot command. For information about using SSH, see

.

To Reboot a Server

  1. Log in to your Elastic Data Center.
  2. On the Manage page, in the Networks list, select the machine you want to reboot.
  3. Click (Restart), and then click Reset Machine.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ