ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Recommended backup settings for databases

When you use Site Backups with your cPanel shared hosting account, you should exclude your MySQL databases from your website backups because Site Backups automatically creates separate backups for your databases.

If you don't exclude your databases from your website backups, you will create two identical backups of your databases, and both will count toward your Site Backup account's total storage space.

  1. Log in to Site Backup.
  2. In the Websites area, next to the site you're using, click Select Directories (Select Directories).
  3. In the Exclusions field, type .sql and then click Save.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ