ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Recover my website with FTP in GoDaddy Pro

If you receive an error message when trying to restore a website, it's possible that we can't communicate with the Worker plugin that we use to establish connection. In this case, you can try to restore the site through FTP.

Note: If you add your FTP info, we can try to restore the website through FTP if you need to do it in the future as well.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Hover over a website and click Backups.
 4. Click Settings in the upper-right corner.
 5. Click FTP Settings - Optional at the bottom of the screen and fill in the FTP information for the website in question.

  Note: To use SSH key instead of SFTP password, click Show public key snippet. Copy the snippet and run it from the server console. After that, click Test connection.

 6. Click Test Connection.

  Note: If the connection is unsuccessful, double check if the details are correct or contact GoDaddy Pro Sites support.

 7. After the successful test, click Save settings.
 8. Try restoring the website again.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ