ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Recovering Your Parallels Plesk Panel Password on a Linux Server

If you forget your Parallels Plesk Panel password, you can recover it on your Linux dedicated server.

To Recover Your Parallels Plesk Panel 10.1 and older Password on a Linux Server

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following command:
    cat /etc/psa/.psa.shadow

This file contains your admin Parallels Plesk Panel password.

To Recover Your Parallels Plesk Panel 10.2 and newer Password on a Linux Server

Parallels Plesk Panel 10.2, however, encrypts this file. To view the encrypted file, use the following steps:

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following command:
    /usr/local/psa/bin/admin --show-password

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ