ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Recovering Your Parallels Plesk Panel Password on a Windows Server

If you forget your Parallels Plesk Panel password on your Windows server, you can use the plesksrvclient.exe utility to recover it.

To Recover Your Parallels Plesk Panel Password

  1. Connect to your Windows dedicated server using Remote Desktop Connection.
  2. From the Start menu, select Run.
  3. In the Run dialog, type:
"%plesk_bin%\plesksrvclient" -get

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ