ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Windows Hosting (Plesk) วิธีใช้

Recycle the application pool in my Windows Hosting

By default, recycling the application pool in Windows Hosting happens every 29 hours, to help prevent memory leaks, application crashes, and other issues. Here's how to recycle the application pool manually - for example, right after you change PHP settings.

Note: Manually recycling the application pool can negatively affect your viewers' experience, so follow these steps with caution.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select Web Hosting, and next to the Windows Hosting account you want to use select Manage.
  3. In the account Dashboard, select Plesk Admin.
  4. Select Dedicated IIS Application Pool for Website.

    Note: If you don't see any icons, in the center of the page select Show More, and then select Dedicated IIS Application Pool for Website.

  5. Select Recycle.

More info