ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Redeem my GoDaddy Pro reward points for in-store credit

As a member of GoDaddy Pro, if you've earned Rewards points you can redeem them for GoDaddy in-store credit. You get $0.01 USD for each point you've earned - so 500 points = $5.00 USD, 2500 points = $25.00 USD, and so on.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select GoDaddy Pro.
  3. On the left side of the page, select Benefits.
    select benefits icon
  4. In the Points Overview section, select Redeem.

Next step

More info

  • After you reach 2500 points in a calendar year, you're promoted to GoDaddy Pro Plus status, and you can earn double the points for all additional eligible purchases.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ