ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Redeem my Managed WordPress plan


Redeem your Managed WordPress plan to customize your storefront with the Reseller Store plugin and the Turnkey Storefront theme.

  1. Go to your My Products page. You'll need to log in with your GoDaddy username and password if you're not already logged in.
  2. Under Additional Products click the arrow arrow icon to expand that section.
  3. Next to WordPress Hosting, click Redeem.
  4. A pop-up window will appear. Click Redeem Credit. Your redeemed plan can now be accessed under Managed WordPress in your products page.
  5. Set up your free hosting account on the Managed WordPress platform. Afterwards, your WordPress Dashboard will open.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ