ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Redeem my Pro Reward points for GoDaddy in-store credit

If you've earned points through GoDaddy Pro Rewards, you can redeem them for GoDaddy in-store credit. You get $0.01 USD for each point you've earned - so 500 points = $5.00 USD, 2500 points = $25.00 USD, and so on.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and then select Rewards.
    In the Pro Clients menu, click Rewards
  3. In the Points Overview section, click Redeem.

Next step

More info

  • After you pass 2500 points in a calendar year, you're promoted to Pro Plus status, and you can earn double the points for all additional eligible purchases.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ