ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Redirect my cPanel website to HTTPS

After your SSL certficate is installed on your Linux Hosting account, there are some modifications you'll need to make to your .htaccess file. Adding a few lines to your .htaccess file will automatically redirect your visitors to the HTTPS version of your website.

Note: These instructions don't apply to WordPress installed on cPanel. For those steps, see Redirect my WordPress website to HTTPS for Linux Hosting

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click File Manager.
  select file manager
 4. In the cPanel File Manager, click Settings.
 5. Make sure that Show Hidden Files (dotfiles) is checked, and click Save.
 6. Click on public_html, and open your .htaccess if you already have one. If not, click File+, name the file .htaccess and click Create New File.
 7. Select the .htaccess file, and click Edit.
  • If you just created your .htaccess file, use the following code to set up the URL redirect to the HTTPS version of your website:
   RewriteEngine On 
   RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
   RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?coolexample\.com
   RewriteRule ^(.*)$ https://www.coolexample.com/$1 [R,L]
   

  • If your .htaccess file already exists in your hosting account, do not duplicate ReWriteEngine On. Insert the lines that begin with ReWriteCond and RewriteRule directly after the already existing ReWriteEngine On.
  • Required: You need to replace coolexample.com with your domain name for the sample code to work.
 8. Click Save Changes and Close. That's it!

Visit your website and you'll automatically be re-directed to the HTTPS version.

We provide these instructions as a courtesy, but you may need to make other changes to get the redirect working if you already have a .htaccess file.

Note: Need help from a GoDaddy Guide? On our Contact Us page, click Chat Now for guidance 24/7.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

bestpainter's Avatar
Can't force HTTPS: Too Many Redirects

6 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

jseg's Avatar
Redirect website to HTTPS in cPanel/Linux

1 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

nt123's Avatar
https to https redirect

3 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

IMC_DI's Avatar
Redirect https://www to https://

2 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน