ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Redirect my WordPress website to HTTPS for Linux Hosting

After your SSL certificate is installed on your Linux Hosting account, there are some modifications you'll need to make to your .htaccess file to automatically redirect your visitors to an HTTPS version of your WordPress website.

Note: These instructions don't apply to Managed WordPress accounts with an SSL certificate. We'll take care of the HTTPS redirect automatically (after the certificate install is complete).

 1. Log into your WordPress Dashboard.
 2. Hover over Settings on the left navigation panel, then select General.
 3. Locate the following fields on the new page:
  • WordPress Address (URL)
  • Site Address (URL)
 4. In each field, update your URLs to include https instead of http.
  • For example, http://coolexample.com would become https://coolexample.com.
 5. Scroll down to the bottom of the page and select Save Changes.
 6. Open your current .htaccess file in the /public_html/ folder with the cPanel file manager for editing. If you don't already have a .htaccess file, you'll need to create one.
 7. Insert the following code at the top of your .htaccess file:
 8. # BEGIN GD-SSL
  <span/>IfModule mod_rewrite.c>
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(.+)$
  RewriteCond %{SERVER_NAME} ^coolexample\.com$ [OR]
  RewriteCond %{SERVER_NAME} ^www\.coolexample\.com$
  RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  Header add Strict-Transport-Security "max-age=300"
  <span/>/IfModule>
  # END GD-SSL
  
  # BEGIN WordPress
  <span/>IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
  <span/>/IfModule>
  # END WordPress
 9. Select Save Changes at the top-right corner of the screen.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

natali_'s Avatar
Free SSL installed but not working. ???

1 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

jseg's Avatar
Redirect website to HTTPS in cPanel/Linux

1 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

rwcomporta's Avatar
Purchased premium dns from godaddy and now website is down?

6 การตอบกลับ

Last posted 4 months ago.

416serg's Avatar
Godaddy workspace email & Wordpress Contact Form 7

1 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน