ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Reinstall an SSL Certificate

If your SSL has expired or recently been rekeyed, you will need to replace it by generating a new certificate in the SSL manager and replacing the certificate that is installed on your cPanel hosting.

Watch a short video of this task farther down page.

Delete old certificate

Before or after uploading your new SSL certificate, you can delete the old SSL certificate to avoid confusion.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, under Security, click SSL/TLS.
  click ssl/tls
 5. Under Certificates (CRT), click Generate, view, upload, or delete SSL certificates.
  click certificates
 6. Under Actions, click Delete for the certificate you wish to delete.
  click delete
 7. Click Delete Certificate.
  click delete confirm
 8. Click Go Back and repeat steps 4 and 5 to delete any other certificate.

Install and activate your new certificate

You can rekey your SSL certificate from the SSL manager, which will allow you to download your new SSL certificate.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, under Security, click SSL/TLS.
 5. Under Certificates (CRT), click Generate, view, upload, or delete SSL certificates.
 6. Click Choose File to upload a new certificate.
  choose file
 7. Navigate to the location where you've saved the new SSL certificate and click Open.
  open file
 8. Fill the description box and click Upload.
  description upload
 9. Click Go Back and repeat steps 4 through 6 for any other certificate files you need to upload.
 10. From the SSL/TLS Manager, click Manage SSL Sites.
  manage ssl
 11. Click Browse Certificates and select the certificate that you want to activate. This will auto-fill the fields for the certificate.
  browse certificates
 12. Select the new certificate that you uploaded from the SSL Certificate List. Click Use Certificate.
  use certificate
 13. Click Install Certificate.

That's it! To make sure your SSL is working, you can check it using our Certificate Checker.

Show me how

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ