ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Remotely log out of my GoDaddy account

Remotely sign out of your GoDaddy account if you think your account might be compromised, or if you can’t remember whether you signed out of a shared device.

  1. Go to your GoDaddy Login & PIN page.
  2. Select Manage all sessions under Active sign-ins, to see all devices and browsers that are logged in to your account.
    Click Manage All Sessions
  3. Select Sign Out to be signed out from a specific device or browser. Then, select Sign Out again in the new window to confirm. You will be signed out of that device or browser within 5 minutes.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ