ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Remove a campaign from a group

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click on the group, on your Campaigns page sidebar. It will expand to show you all the campaigns in that group.
  3. Find the campaign you’d like to remove. Click and drag it out of the group. You can drag it above, or below the group. Just drop it outside the group to remove it.
  4. Note: If there are only two campaigns in the group, then the group will disappear, automatically, when you remove the second-to-last campaign. No more group, just like that!

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ