ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Remove a domain from a preset profile

You can remove a domain name from a preset profile without deleting the profile itself. When you remove a domain from a profile, it stops receiving updates, so you'll need to make direct domain changes.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Review the domains assigned to a preset profile in the Domain Profile column.

    Note: Don't see a Domain Profile column? You may need to customize your column display.

  3. Check the box next to the domain(s) you want to remove from a profile. Or, click the check mark icon and Select All.
  4. From the menu above your domain list, select Settings then Remove from Domain Profile.
    remove domain profile

You'll see a Success! confirmation to let you know the domain(s) were removed from the profile.

Related steps

More info

  • Organize your domains even further with Folders.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ