โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ลบโดเมนออกจากโฮสติ้งสำหรับ Linux

มีโดเมนที่คุณไม่ต้องการโฮสต์อีกต่อไปหรือไม่ คุณสามารถลบออกจากบัญชี cPanel ของคุณได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
  2. เลือก เว็บโฮสติ้ง แล้วเลือก จัดการ สำหรับแผนโฮสติ้งสำหรับ Linux ที่คุณต้องการ
    คลิกจัดการ
  3. เลือก ผู้ดูแลระบบ cPanel
  4. เลือก โดเมน
  5. เลือก จัดการ ถัดจากโดเมนของคุณ
  6. เลือก ลบโดเมน
  7. เลือก ใช่ลบโดเมน นี้

ข้อความแจ้งว่าสำเร็จจะยืนยันว่าโดเมนของคุณถูกลบออก

ข้อมูลเพิ่มเติม