ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Remove a domain from Linux Hosting

Follow these steps to remove a domain from your Linux Hosting account. How you remove it depends on whether it's the primary or a secondary or addon domain on the account.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
  4. In the cPanel Home page, in the Domains section, click Addon Domains.
  5. In the Addon Domains section, next to the domain you want to remove, in the Actions column, click the trash can.
  6. Click Remove. cPanel removes the addon domain from the account.

More info

Removing a domain name from your hosting account lets you:

  • Make a different domain the primary domain name of this hosting account.
  • Add the domain name you removed to another hosting account.

When you delete domain names, it can take up to 24 hours before you can add it to another account.

Warning: When you delete the domain name from your hosting account, any associated email addresses that you created in the cPanel dashboard will also be removed.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ