ช่วยเหลือ

VPS & เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (My Servers) ช่วยเหลือ

Remove a Linux user

You can remove old users from your Linux server. This will revoke the user's SSH access, and remove that user's file and directory ownership.

Difficulty: 1
Time: 5 minutes

Remove the user

 1. Log in to your server via SSH.
 2. Switch to the root user:
  sudo su -
 3. Use the userdel command to remove the old user:
  userdel user's username
 4. Optional: You can also delete that user's home directory and mail spool by using the -r flag with the command:
  userdel -r user's username
  Warning: Only delete a user's home directory if you are certain you no longer need their files or mail.

Next step

 • If you need to remove individual SSH keys, you can Delete SSH keys from your account.
 • For more detailed information about the userdel command, view the man page by typing man userdel into your SSH window.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ