ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Remove all WordPress comments before a specific date

You can remove all WordPress comments submitted by your users before a specified date.

 1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).
 2. Select the database for your WordPress site in the left-hand column.
 3. Click the SQL tab.
 4. Enter the following command into the "Run SQL query..." box:
  DELETE from wp_comments WHERE comment_date <= 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'

  Update the command for your situation as follows:

  • YYYY is year
  • MM is month number
  • DD is the day
  • HH is the hour
  • mm is the minute
  • ss is the seconds

   If you do not want to specify the time you can enter 00:00:00 for that part of the command.

  Warning: If your WordPress database uses custom table prefixes, then you must replace wp_ in each command with the prefix listed in your wp-config.php file.
 5. Click Go.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ