ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Remove an SMTP relay restriction

Reset your password to remove the SMTP relay restriction on your Workspace Email.

  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help opening your account?)
  2. Scroll down to Workspace Email and select Manage All
  3. Once you are in the Workspace Control Center, click on the email address you would like to update the password for.
  4. Enter a brand new password in the Change Password and in the Confirm Password fields.
  5. Click Save

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ