ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Remove backups from Site Backup in cPanel hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You can remove individual backups from Site Backups. However, because Site Backups creates daily, incremental back ups, it might not remove all of (or any) files stored in the backup if they are also stored in other backups.

Note: Backups are removed during your next scheduled backup, not immediately.

  1. From the cPanel home page, in the Files area, click Site Backup.
  2. Next to your account or database, click Backup History (Backup History).
  3. Next to the backup you want to remove, click Delete.
  4. Click Yes.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ