ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Remove bulk comments in WordPress

WordPress comments can take up a lot of space and slow down your site's load time. When removing old comments in WordPress, you have two options:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Removing all comments past a certain date
  • Removing all comments by a single user
  • Removing all comments
  • Removing all comments by unregistered users

Do it yourself


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Remove WordPress comments from a specific user Medium
Remove all WordPress comments before a specific date Medium
Remove WordPress comments from unregistered users Medium
Remove WordPress comments Basic
Remove WordPress comments in the database Medium


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ