ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Remove clients from the active list in my GoDaddy Pro member account

You can archive clients in your GoDaddy Pro member account to remove them from the Active Clients list. Info for archived clients is never deleted and can be viewed anytime.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Select GoDaddy Pro.
 3. Select the client you want to archive.
 4. On the Client profile page, select the archive icon.
  select the icon to archive this client
  A message confirms that the client was archived. When you return to the Clients page, the archived client is no longer in the list.
 5. To see the profiles for your archived clients, select Filter and then select Archived Clients.
  select Archived Clients

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ