ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Remove domains from a folder

If you no longer want to include a domain in a folder, you can remove it at any time. After you remove a domain, any assigned delegates will no longer have access to that domain. Removing domains from a folder does not delete the domain from your account.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to remove from to a folder. Or, click the check mark icon and Select All.
  3. Select Organize then Remove From Folder.
    remove domain from folder
  4. Choose the folder(s) you want to remove your domain(s) from.
  5. Select Apply.

You'll see a Success! message letting you know your changes were saved.

Related step

  • Edit your domain folder settings.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ