ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Remove domains from a folder

If you no longer want to include a domain in a folder, you can remove it at any time. After you remove a domain, any assigned delegates will no longer have access to that domain. Removing domains from a folder does not delete the domain from your account.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to remove from to a folder. Or, click the check mark icon and Select All.
  3. Select Organize then Remove From Folder.
    remove domain from folder
  4. Choose the folder(s) you want to remove your domain(s) from.
  5. Select Apply.

You'll see a Success! message letting you know your changes were saved.

Related step

  • Edit your domain folder settings.

More info