ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Remove FTP users from my Linux Hosting account

Use cPanel's FTP accounts feature to remove unwanted FTP users from your Linux Hosting account.

Note: You can't remove Special FTP accounts, like the account for the site owner.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the upper left corner of the account Dashboard, select FTP Manager.
  select ftp manager
 4. In the cPanel FTP Accounts section, next to the account you want to delete, click Delete. The confirming message shows the FTP login for that user account and the path to that user's home directory.
 5. (Optional) Select Delete the User's Home Directory to delete that user's home directory and all files in it.

  Warning: If this FTP user's home directory is mapped to the public_html folder, selecting this option deletes the contents of the website.

 6. Click Delete. The FTP user account (and that user's home directory if you selected it) are deleted.

More info