WordPress วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ลบรายการออกจากเมนูการนำทางของฉันใน WordPress

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลบรายการเมนูออกจากเมนูการนำทางใน WordPress

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress.
  2. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือก ลักษณะที่ปรากฏ > เมนู
    • หากคุณมีเมนูมากกว่าหนึ่งเมนูในรายการ เลือกเมนูเพื่อแก้ไข ให้เลือกเมนูที่คุณต้องการแก้ไขจากนั้นเลือก เลือก
  3. เลือกลูกศรถัดจากชื่อของรายการที่คุณต้องการลบแล้วเลือก ลบ
  4. เลือก บันทึกเมนู

ข้อมูลเพิ่มเติม