การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และการสำรองข้อมูล ช่วยเหลือ

Remove malware from my site

If Website Security detects compromises or vulnerabilities, it will alert you via email that there is a problem. Once you have been notified that you have malware, you will need to submit a malware removal request.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Cleanup Now.

    Cleanup Now

  3. Click New Malware Removal Requests.

    New Malware Removal Request

  4. If your site is hosted with GoDaddy, select the domain name that Website Security is covering, and what you're having trouble with, then click Submit Request.
  5. If your site is hosted elsewhere, you will need to fill out your FTP details, including your FTP host, port, username, and password.

Our Website Security team will begin the malware removal process, and notify you via email when it is complete.

Note: If you don't find an option in the dropdown list that properly defines the issue in question, please create a Website Security Support Ticket

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ