ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ลบเว็บไซต์ของฉัน

หากคุณไม่ต้องการใช้เว็บไซต์อีกต่อไปหรือต้องการเริ่มต้นใหม่ คุณก็สามารถลบออกจากแผน WordPress ภายใต้การจัดการได้

หมายเหตุ: การลบเว็บไซต์ WordPress ภายใต้การจัดการที่มีโดเมนผูกติดอยู่ด้วยจะเป็นการพักโดเมนนั้นโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะใช้อีกครั้ง

คำเตือน: การลบเว็บไซต์ถาวรจะลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากเว็บไซต์ WordPress ภายใต้การจัดการ คุณควรลบเฉพาะเว็บไซต์หากยินดีที่สร้างเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่ต้น
  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. ในหน้า ผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก WordPress ภายใต้การจัดการ ให้เลือก จัดการทั้งหมด
  3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการลบ ให้เลือก นำออก จากเมนู ไอคอนเมนู

    เลือกนำออก
  4. พิมพ์ นำออก แล้วเลือก นำออก

เว็บไซต์ของคุณถูกลบออกแล้ว ไม่ต้องห่วง การทำเช่นนี้จะไม่ยกเลิกแผน WordPress ภายใต้การจัดการ แค่ลบเว็บไซต์เท่านั้น คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ได้เมื่อพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม