ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Remove plugins

You can remove a WordPress plugin using the WordPress admin panel. We always recommend removing unused themes and plugins to help improve the site performance and reduce potential security concerns.

 1. Log in to WordPress
 2. Click Plugins.
 3. Pick the following set of steps based on how many plugins you wish to remove.

Remove one active plugin

 1. Find the plugin in the list.
 2. Click Deactivate under the name of the plugin.
 3. After the page reloads, click Delete.

Remove one inactive plugin

 1. Find the plugin in the list.
 2. Click Delete under the name of the plugin.

Remove all inactive plugins

 1. Above the plugin table, click Inactive.
 2. At the top of the plugin table, click the check box in the header row to select all of the plugins.
 3. Use the bulk actions drop down to select delete.
 4. Click the Apply button next to the drop down.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ