ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Remove Pro clients from the active list

GoDaddy Pros can remove clients from the Active Clients list by archiving them. Information for archived clients can be viewed at any time. Data for archived clients is never deleted, and it's easy to return archived clients to the Active Clients list.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click the client profile you want to archive.
  3. On the Client profile page, click the archive icon.
    Click the icon to archive this client
    A message confirms that the client was archived. When you return to the Clients list, the archived client is no longer in the list.
  4. To see all your archived clients, click Active Clients and then select Archived Clients.
    Click Archived Clients to see that list

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ