ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Remove video from product page

You can remove any video that you've previously added to an Online Store product page.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want.
  3. In your Online Store, on the Products menu, click Products.
  4. On the All Products page, click the name of the product page you want to edit.
  5. In the Description tab's content field, click just after the video you want to delete.
    Click just after video and press Backspace/Delete key.
  6. Press the Backspace/Delete key and video is removed.
  7. Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ