ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Remove video from storefront page

Online Store includes four basic "storefront" pages: Home, Our Story, Contact Us, and Terms. You can remove video from any of these pages or other storefront pages you've created.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want.
  3. In your Online Store, click the Store Design tab, and then click Pages.
  4. Click Edit to open the storefront page you want to change.
  5. In the Page Content form, click just after the video you want to delete.
    Click just after the video and press Backspace/Delete.
  6. Click Backspace/Delete and the video is removed.
  7. Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ