ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Remove web access to directories

You can remove all Web access to a directory on your Windows hosting account by removing the "Anonymous Access" IIS Setting for that directory. The result of removing this permission is that you can only access that directory from with your hosting account or via FTP. You will not be able to access the directory through any Web browser, regardless of whether you are knowledgeable of the hosting account user name and password.

To Remove Web Access to a Directory Using IIS Settings

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section, click IIS Settings.
  5. Select the appropriate directory or directories and click Edit.
  6. Make sure Anonymous Access is not checked, and then click OK.

For additional information on IIS Settings, see What do the different IIS settings do?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ