ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Remove WordPress comments from a specific user

You can remove all comments by a single user in WordPress.

 1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).
 2. Select the database for your WordPress site in the left-hand column.
 3. Click the SQL tab.
 4. Enter the following command into the "Run SQL query..." box:
  DELETE from wp_comments WHERE comment_author_email = 'email address'

  Update the command for your situation as follows:

  • email address is email address associated with the comments you want to remove
  Warning: If your WordPress database uses custom table prefixes, then you must replace wp_ in each command with the prefix listed in your wp-config.php file.
 5. Click Go.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ